Om Vif

Våre mål

  • VIF skal arbeide aktivt for å skape idrettsglede og godt kameratskap
  • VIF skal gi et bredt tilbud av idrettslige aktiviteter, satse på breddeidrett og på å være best i kommunen på enkelte områder
  • VIF skal være et samlingspunkt for bygdas befolkning
  • VIF skal opptre slik at vi får et positivt omdømme
  • VIF skal være inkluderende, og gi medlemmene en sterk grad av tilhørighet.
  • VIF skal styrke klubbkulturen gjennom aktivt samvær mellom utøvere og foreldre
  • VIF skal støtte antirasisme
  • VIF skal arbeide for et rusfritt miljø
  • VIF skal være en forening bygda kan være stolt av!

Fakta

Vestfossen Idrettsforening ble stiftet 20.01.1910 og har i dag 1670 medlemmer. VIF er Øvre Eikers største forening/lag.

VIF er et fler idrettslag med spesiell vekt på barn og ungdom. Våre aktiviteter spenner seg fra fotball, håndball, turn, tennis og trim. Halvparten av våre medlemmer er under 19 år og er aktive i sine idretter. 848 medlemmer er i aktivitet hele året. Vi regner med at ca 200 personer er i virksomhet for å legge forholdene tilrette for barn og ungdom.

Foreldrene har alltid vært en ressurs for VIF. Alltid har de massivt fult opp om vårt arbeid og stilt opp til dugnader og mange av VIF´s ledere og trenere er rekruttert nettopp fra denne gruppen.  Det er I dag meget sterk konkurranse om de unges oppmerksomhet. Det er viktig å aktivisere disse unge inn I de sunne miljøene som VIF har. VIF har påtatt seg et samfunnsansvar som ikke må glemmes og som det offentlige må verdsette på en helt annen måte I fremtiden.

I fotballgruppa har vi i dag over 30 lag for barn, ungdom og voksne av begge kjønn.

Håndballgruppa har samme aktivitet også fordelt på jenter og gutter.

Turngruppa driver godt både med trampet, aerobick og tradisjonell trening både for barn, ungdom, voksne og ikke minst for veteraner.

Tennisgruppa har et voksende medlemstall og driver meget godt.

Trimgruppa har ansvaret for Jungerløpet både sommer og vinter samt idrettsmerkeprøver om høsten.

Skimiljøet er ivaretatt i samarbeid med Eiker Skiteam.

 

Vestfossen If er et idrettslag med egne anlegg både for fotball og tennis og ikke minst et flott klubbhus. Klubbhuset brukes foruten til egne aktiviteter også til utleie.
Håndball og turn leier lokaler i Vestfossen Flerbrukshall.
I de senere årene har vi også investert langt over kr 100.000.- i nye løypetrasser og bruer til ski- og trimaktiviteter fra Ormåsen mot Darbu, Junger og Hoensvannet for bruk både sommer og vinter.

I 2006 fikk vi ferdigstilt ny flott kunstressbane med undervarme. Banen er meget populær og benyttes av egne lag såvel som lag i regionen gjennom hele året.