Informasjon om politiattest

Idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i Vestfossen idrettsforening, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige fremvise politiattest.

Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget. Du må derfor laste ned skjema "vedlegg til politiattest". Når du har fylt ut denne sendes den til: halyng@hotmail.com for signering. Når du har mottatt signert vedlegg fra noen i styret kan du søke om politiattest.

Det er enkelt å søke politiattest på nett

Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø

Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til søkeren selv.  Når politiattesten er mottatt, skal denne fremvises for Hanne Lyngaas.  Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Du kan lese mer om politiattester på nettsidene til idrettsforbundet.