Til deg som er foreldre i håndballgruppa

Velkommen som foreldre i håndballgruppa i Vestfossen idrettsforening (VIF). Vi er en stor idrettsforening med nesten tusen aktive barn. Håndballgruppa er den nest største gruppa med aldersbestemte grupper fra åtte til atten år, både for gutter og jenter. Vi tilstreber å ha lag i alle aldersklasser hvert år, men det er ikke alltid vi klarer det.

Håndballgruppa er en del av Vestfossen Idrettsforening og har eget styre og egen økonomi. Leder av gruppa er også styremedlem av hovedstyret i VIF.

Alle verv er frivillig og drives av foreldre som har lyst og iver etter å gi barna en god håndballopplevelse. Vi håper derfor denne informasjonen gir deg et godt innblikk i hvordan håndball gruppa jobber, og har du lyst til å bidra så er du hjertelig velkommen. Vi trenger alltid hjelp og ildsjeler!

Mål for VIF håndball

• Å gi et godt tilbud til alle som ønsker å spille håndball, uavhengig av kjønn, alder og ferdighetsnivå.
• Å sikre at flest mulig skal holde på med håndball lengst mulig.
• Å utvikle en kultur som på sikt øker det sportslige nivået i klubben
• Å skape lyst og glede til å spille håndball.
• Å skape et godt miljø
• Å skape en ønsket atferd.
• Å fremme leken som del av idretten

Gi barna en positiv opplevelse

Som du ser i våre mål kan vi oppsummere det kort med «flest mulig, lengst mulig». Du som foreldre er en viktig medspiller i dette arbeidet derfor håper vi at du tenker på dette:

• Gi støtte og oppmuntring til alle barn og ungdom i trening og kamp
• Gi POSITIVE tilbakemeldinger
• Husk at barna ikke driver underholdning for voksne
• Vis respekt for dommere, spillere, trenere og ledere, også fra andre klubber
• Ikke kommenter andre lag, trenere, dommere på en negativ måte
• Sett pris på arbeidet som trenere og tillitsvalgte gjør for barnet ditt
• Gjør det du kan for at gruppa når sine mål
• Delta aktivt i dugnadsarbeid
• Varsle håndballstyret hvis du mener det er noe galt med klubbens drift og/eller hvis noen bryter klubbens retningslinjer

Trening og kamper

Mengden trening og kamper avhenger av aldersgruppen. I hovedsak deler vi de inn slik:

8 – 9 år: En trening pr uke. Miniturnering en lørdag eller søndag hver fjerde uke fra oktober/november - til april. Sesongen avsluttes med Vestfossencup i slutten av april. Laget spiller 3-4 kamper pr turnering og spilles i samme hall.

10 år: to treninger pr uke. Aktivitetsturneringer en lørdag eller søndag hver fjerde uke fra september/oktober til april. Sesongen avsluttes med Vestfossencup i slutten av april. Laget spiller 2- 3 kamper pr turnering og spilles i samme hall.

11 år: to - tre treninger pr uke. Aktivitetsserie fra september til april. Kamper spilles lørdag eller søndag hver 14 dag. Laget spiller 1- 2 kamper pr gang og spilles i samme hall. Om ønskelig kan laget etter ordinær sesongslutt delta i beachhåndball i mai og juni.

12 år: trener tre dager i uken. Spiller regionsserie og har kamper fra medio september til medio april. Kamper spilles i hovedsak i helgene, men unntak kan forekomme. Laget spiller en kamp pr gang. Om ønskelig kan laget etter ordinær sesongslutt delta i beachhåndball i mai og juni.

13 - 16 år: Trener 3-5 ganger pr uke. Spiller regionsserie og har kamper fra medio september til medio april. Kamper spilles i hovedsak i helgene, men unntak kan forekomme. Laget spiller en kamp pr gang. Om ønskelig kan laget etter ordinær sesongslutt delta i beachhåndball i mai og juni.

Min idrett

Minidrett.no er et nettsted driftes av Norges idrettsforbund. Alle aktive spillere må registrere seg her. Spillere som er under 18 år, må registreres av sine foreldre. Dette er for at bla forsikringer skal gjelder nå vi trener og spiller kamper mm.

Min håndball

Min håndball app
app butikk

Min håndball er en app utviklet av Norges håndballforbund. Her kan du følge laget ditt med kamper og resultater. Min håndball inneholder også en pin kode som kan benyttes for elektronisk signering av kamprapporter. Appen lastes ned i Google play eller Apple store