Kurs i fallteknikk

Er du redd for å falle?

Vanskelig å komme opp igjen? Meld deg på!
Første trening er tirsdag 18. april 2023, kl. 14.30 i nye Hokksund Turnhall.

Kurset er tilrettelagt for deg over 60. Kurset varer ca. 1 time og vil gå over
12 ganger tirsdager og torsdager. Det er lagt opp til praktisk trening hvor
det etter kurset vil være sosialt samvær med enkel bevertning.

Vi har kvalifiserte instruktører med lang erfaring.
Pris: 995,- Kun begrenset antall plasser. Målet med
kurset er å unngå varige skader ved fall!
Kontaktpersoner:

Nina Murphy 988 74 380 eller e-post: fallteknikk@vestfossen-if.no