Fallteknikk for eldre i Øvre Eiker og Drammen i regi av Øvre Eiker Idrettsråd og Vestfossen Idrettsforening

Vi vil som en av de første i Norge arrangere fallteknikk kurs for eldre i Øvre Eiker og Drammen. Kurset strekker seg over 12 timer og arrangeres i Hokksund turnhall med instruktører fra Lier Judo

Første kursdag er 11. oktober klokken 14:30

Bakgrunn for kurset er at mange eldre skader seg i fallulykker. Resultat er redusert livskvalitet og innaktivitet. Vi håper også at kurset kan bringe deltagere sammen slik at de kan utvikle uformelle møteplasser for fysisk aktivitet også etter kurset

Fallskader koster den enkelte, familien og samfunnet store ressurser og midler. Vårt håp er at disse kan reduseres.

Etter endt kursdag vil vi også tilby inspirasjonsforedrag

Både Drammen Kommune og Øvre Eiker Kommune samt Universitetet i Sørøst-Norge har vist interesse for kurset

Kontaktpersoner:

Nina Murphy 988 74 380 eller e-post: fallteknikk@vestfossen-if.no