Innkalling til årsmøte

Dato: 08.03.2023
Klokken: KL 1900
Sted: Klubbhuset RVS parken
Til: Medlemmene i Vestfossen IF
(Påmelding sendes til ledervif@gmail.com.
Forslag til saker må sendes inn før 28.02.23

Saksliste:
1 Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til
å underskrive protokollen.
2 Godkjenning av de stemmeberettigede.
3 Godkjenning av innkallingen og sakslisten.
4 Årsberetninger:

 • Hovedstyret
 • Fotball
 • Håndball
 • Turn
 • Tennis

  5 Regnskap 2022 og Budsjett 2023
  6 Revisjonsberetning
  7 Fastsette medlemskontingent
  8 Organisasjonsplan
  9 Valg

  Styret Vestfossen IF