Innkalling til årsmøte

Dato:         24.02.2022

Klokken:    KL 1900    

Sted:          Klubbhuset RVS parken     

Til:              Medlemmene i Vestfossen IF

(Bindende påmelding sendes til ledervif@gmail.com. Viktig p.g.a covid 19.

Forslag til saker må sendes inn før 15.02.22

 

Saksliste:

 1. Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 2. Godkjenning av de stemmeberettigede
 3. Godkjenning av innkallingen og sakslisten
 4. Årsberetninger:
  • Hovedstyret
  • Fotball
  • Håndball
  • Turn
  • Tennis
 5. Regnskap 2021og Budsjett 2022
 6. Revisjonsberetning
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Organisasjonsplan
 9. Valg

Styret Vestfossen IF