Om V.I.F » Verdimanifest

Verdimanifest

Verdimanifest


Hovedmål

VIF skal arbeide aktivt for å skape idrettsglede og godt kameratskap
VIF skal gi et bredt tilbud av idrettslige aktiviteter, satse på breddeidrett og på å være best i kommunen på enkelte områder
VIF skal være et samlingspunkt for bygdas befolkning
VIF skal opptre slik at vi får et positivt omdømme
VIF skal være inkluderende, og gi medlemmene en sterk grad av tilhørighet.
VIF skal styrke klubbkulturen gjennom aktivt samvær mellom utøvere og foreldre
VIF skal støtte antirasisme
VIF skal arbeide for et rusfritt miljø
VIF skal være en forening bygda kan være stolt av!
Regler for utøverne

Arbeid med dine egne prestasjoner, og vær stolt når du har framgang
Gjør ditt for at alle på laget / idrettsgruppen skal trives, ikke være ekkel eller usportslig mot noen
Yt like stor innsats for deg selv og for laget /idrettsgruppen. Alle på laget / i idrettsgruppa er avhengig av hverandre.
Dette gjelder også dugnadsarbeid etc.
Vær raus med ros
Respekter trener, lagleder og alle andre som støtter laget ditt / idrettsgruppa du er medlem av
Respekter alle utøvere / aktive du møter fra andre klubber
Si ifra dersom du mener det er noe som er galt i foreningen
Bidra det du kan for at foreningen når hovedmålene sine

Regler for trenere:

Tenk på dine egen måte å være på . Du er den viktigste rollemodellen for spillerne.
Bind sammen leik og sportslig utvikling
Gi alle aktive like muligheter til utvikling
Lær utøverne gode holdninger og respekt for reglene, motstanderne og dommeravgjørelser
Bidra til å utvikle et godt kameratskap blant de utøverne
Vær raus med ros, så alle hører det. Husk å være konstruktiv i din tilbakemelding! Ris kan du gi under “fire øyne”.
Bidra til å styrke klubbtilhørigheten, og samarbeid aktivt med aktive/foreldre, andre trenere og tillitsvalgte i foreningen om dette
Arbeid med dine egne prestasjoner og kunnskaper om treningslære
Si ifra dersom du mener det er noe som er galt i foreningen / noen bryter klubbens regler

Regler for tillitsvalgte:

Husk at du er en rollemodell for leder og aktive i foreningen, og tenk nøye gjennom måten du opptrer på
Bidra aktivt til at foreningen når sine hovedmål
Bidra til å lage et godt miljø i foreningen hvor kameratskap og respekt står sentralt
Ta de aktive og trenere på alvor, gi dem anledning til å påvirke hvordan idrettens skal drives
Gjør ditt for å trekke foreldrene med i idrettsarbeidet
Si ifra dersom du mener det er noe som er galt i foreningen / noen bryter klubbens regler
Vær raus med ros!

Regler for foreldre/foresatte:

Gi støtte og oppmuntring til barnet ditt i treningsarbeidet. Barna trive med idrett og leik, og ikke underholdning for voksne
Vis respekt for dommere, aktive, trenere og ledere fra andre foreninger
Legg bort upassende kommentarer og kritikk mot dommere, aktive og trenere.
Sett pris på arbeidet som trenere og tillitsvalgte gjør for barnet ditt
Gjør det du kan for at foreningen skal nå sine hovedmål
Delta så aktivt du kan i dugnadsarbeid
Si ifra dersom du mener det er noe som er galt i foreningen / noen bryter klubbens regler
Vær raus med ros!

 

15.03.2011

 
Våre samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestfossen IF, Postboks 146 Vestfossen, 3320 VESTFOSSEN
Vestfossen Idrettsforening © 2009-19 Leder: Anette H. Solbakken - ledervif@gmail.com

Innholdsoversikt