Nyheter » 2018 » Februar » ÅRSMØTE I VIF

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Februar - Juni - September

ÅRSMØTE I VIF

12.02.2018

Styret innkaller herved til årsmøte i Vestfossen IF. Årsmøtet avholdes den 26. Februar kl. 19.00 på Strandajordet klubbhus.

Årsmøtet avholdes den 26. Februar kl. 19.00 på Strandajordet klubbhus. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.02.18 til ledervif@gmail.com 

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet. Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen styret

Vi plikter å opplyse om NIFs lov og lovnorm for idrettslag og bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget.

http://felles.web3.siteman.no/vestfossen-if.no/filarkiv/File/Lovnorm%20for%20idrettslag%20%C2%A7%205%20Kj%C3%B8nnsfordeling.pdf 

 

 

 

 
Våre samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestfossen IF, Postboks 146 Vestfossen, 3320 VESTFOSSEN
Vestfossen Idrettsforening © 2009-19 Leder: Anette H. Solbakken - ledervif@gmail.com

Innholdsoversikt