Nyheter » 2017 » Februar » Velkommen til årsmøte 2016!

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Februar - April - September

Velkommen til årsmøte 2016!

20.02.2017

Onsdag 22.02.17 kl. 19.00 strandajordet klubbhus! Alle medlemmer er velkommen! Her følger fullstendig saksliste!

AGENDA

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger samt fra kontrollkomiteen.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.   

- Ny kunstgressbane på ormåsen.                                                                                                   

7. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a)      Leder og nestleder.

b)      [antall] styremedlem og [antall] varamedlem.

c)      Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d)     Kontrollkomitee

e)       Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

(Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.)

Avslutning

 
Våre samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestfossen IF, Postboks 146 Vestfossen, 3320 VESTFOSSEN
Vestfossen Idrettsforening © 2009-19 Leder: Anette H. Solbakken - ledervif@gmail.com

Innholdsoversikt