Nyheter » 2016 » August » Dugnadslister vestfossen marken

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Februar - Juni - Juli - August - September

Dugnadslister vestfossen marken

09.08.2016

Vestfossen Marken 2016. Som dere vet betyr det en god arbeidsøkt, og en real dugnadsinnsats fra alle oss som er eller har barn og ungdom i VIF. Vi er alle avhengig av hverandre denne helgen, slik at trafikkvakter, ryddevakter, m.m. går tilfredsstillende. Vi har også vært så heldig i år å få ha hamburgersalg fredag og lørdag kveld/natt ved Onkel Thor. Noe som gir en god ekstra inntekt for gruppene.

Vestfossen Marken venter på oss alle igjen i september måned, som en god tradisjon og for 26. året på rad. Som dere vet betyr det en god arbeidsøkt, og en real dugnadsinnsats fra alle oss som er eller har barn ogungdom i VIF. Vi er alle avhengig av hverandre denne helgen, slik at trafikkvakter, ryddevakter, m.m. går tilfredsstillende. Vi har også vært så heldig i år å få ha hamburgersalg fredag og lørdag kveld/natt ved Onkel Thor. Noe som gir en god ekstra inntekt for gruppene i VIF. Vestfossen Marken «eies» nå som de fleste vet kun av VIF, ettersom de andre andelshaverne trakk seg ut av samarbeidet for tre år siden.
Håper alle stiller seg positive til dette slik at Vestfossen Marken fortsatt kan «leve» videre.

Arrangementskomiteen har arbeidet tett sammen om gjeldende dugnadslister. Dere må selv ta ansvaret for å
møte presis, og å foreta eventuelle vaktendringer selv. Det er selvsagt mulig å bytte innbyrdes og på tvers
av lagene og idrettsgrener. Gjør de forandringene som er nødvendige. MEN: ansvarlige (undertegnede)
MÅ ha beskjed om eventuelle endringer. I en jungel av navn med adresser i vårt medlemsregister, kan det selvfølgelig oppstå feil. Mange barn/ungdom er med i flere idrettsgrener, noen i samme familie har kanskje ikke samme etternavn o.s.v. Gi
beskjed til undertegnede hvis du er oppført flere ganger o.l. Målet vårt er at det kun skal være en vakt pr familie innad i VIF.
Samarbeide på tvers av idrettsgrener i vår klubb har gitt” mersmak”. Vi håper og tror at dette vil fungere
tilfredsstillende for oss alle og til klubbens beste også i år. Vaktlistene foreligger nå, slik vedlagte skriv viser, men husk at dere kan bil satt til andre arbeidsoppgaver enn det som er beskrevet hvis vi finner det nødvendig. ” Marken-helgen” strekker seg dette året fra 1-4 September. Vær positivt innstilt, møt opp med glimt i blikket og vi klarer å løse dette i fellesskap.
Vestfossen er kjent for sin gode dugnadsånd, la oss fortsatt leve opp til det! 

Se vedlagte linker:

http://felles.web3.siteman.no/vestfossen-if.no/filarkiv/File/160722-KH-Vestfossen_Marken_2016_foelgeskriv_dugnadslister.pdf:

http://felles.web3.siteman.no/vestfossen-if.no/filarkiv/File/160722-KH-Vestfossen_Marken_2016_dugnadslister.pdf

 
Våre samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestfossen IF, Postboks 146 Vestfossen, 3320 VESTFOSSEN
Vestfossen Idrettsforening © 2009-19 Leder: Anette H. Solbakken - ledervif@gmail.com

Innholdsoversikt