Nyheter » 2011 » November » Øvre Eiker Energi støtter Ormåsen lysløype!

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Februar - Mars - April - August - Oktober - November - Desember

Øvre Eiker Energi støtter Ormåsen lysløype!

30.11.2011

Øvre Eiker Energi støtter Ormåsen lysløype! Løypa er åpen alle dager for allmenheten.

Øvre Eiker Energi støtter Ormåsen lysløype!
Takket være støtte og bistand fra Øvre Eiker Energi, kan Ormåsen lysløype 
kunne holde åpent oppe alle dager for allmenheten.

Øvre Eiker Energi AS har inngått en 1. årig avtale, med mulighet for forlengelse. 
Øvre Eiker Energi AS oppgrader også anlegget slik at det blir i forskriftsmessig
og tilfredsstillende stand. Avtalen er at lyset settes på ved "skumringstid" og slukkes
kl 22.00. Øvre Eiker Energi kommer også til å betale strømutgiftene.

Dermed vil Ormåsen lysløype bli en enda bedre arena for alle aktive brukere i Øvre Eiker kommune.
Ormåsen lysløype ved Eiker- Kvikk, Hokksund IL, Vestfossen IF og Ormåsen Grendeutvalg  takker
det lokale energiselskapet for den viktige støtten, og vi oppfordrer alle innbyggerne i Øvre Eiker om å
kjøpe strøm fra Øvre Eiker Strøm AS.

 

 

Anette  29.11.11

 
Våre samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestfossen IF, Postboks 146 Vestfossen, 3320 VESTFOSSEN
Vestfossen Idrettsforening © 2009-19 Leder: Anette H. Solbakken - ledervif@gmail.com

Innholdsoversikt