Æresmedlemmer

Æresmedlemmer

Æresemedlemmer og tidligere æresmedlemmer

Kjellaug Gjerde kom med i idrettsarbeidet i tiden etter krigen.Først som håndballspiller og medlem i styret i gruppa. Senere er det turngruppa som har hatt glede av henne. Både som aktiv ved stevner og gymnastradaer, og senere på administrasjonssida - mest som sekretær. Hun har sittet i så vel Buskerud Gym og Turnkrets som Kvinnelig veteraner. Samt kretsens hedersmerke.

Inger Marie Holte er først og fremt turneren av våre æredsmedlemmer. Hun har ikke bare hovedæren for våre aktive apparatturngruppe, men utallige er også de tabeller hun har satt opp for turnstevner. Etter hvert har jazz og cabaret troppen stått hennes hjerte nærmest. Selv ikke den nye konkurranse formen "Gym-mix" har unngått henne. Og sist, men ikke minst har hun vært landslagstrener og visepresident i Norges Gymnastikk og Turnforbund.

Alfild Molla Foss ble tildelt æresmedlemsskap i 1990. Molla er en av våre store turnveteraner – hun stilte på sitt første ”damestevne” allerede i Drammen i 1950 og i 1990 deltar hun på sitt stevne nr. 40. Mang en deltakelse har det også blitt på landsturnstevner og gymnastradaer. En mengde barneturnstevner har det også blitt – som medhjelper for barna.
Hun har vært kontaktkvinne for veteranene i Vestfossen overfor Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner i over 20 år. Verv i NKGV har hun også hatt – som revisor.
Fortjenestemedalje og hederspris fra NKGV fikk hun overrakt på landsturnstevnet i Kristiansand i 1986.

Molla er en av de få som har tatt Ferdighetsmerke i turn – i 1964.
Samtidig ble hun kretsdommer; noe hun var frem til 1970.
Tillitsverv har hun også hatt i Kretsdommerlauget.
Medlem av turngruppas styre har hun vært i en mengde år bl.a. som sekretær – kun avbrutt av tider hvor hun hadde verv i hovedforeningen.

Og hvem andre enn Molla var det som overtok som leder i turngruppa når alt så mørkest ut !!!! Lederjobben utfører hun til alles tilfredshet – og mange er de som stadig vekk drar nytte av hennes erfaring og viten.
Vi vil også nevne hennes innsats i Idrettsmerkekomiteen – en jobb hun har hatt i over 20 år.

Johan Kvilhaug satt sammenhengende i styret i VIF siden 1952. Utallige er de verv han har hatt.
Fotballen er imidlertidig den gren som har hatt størst glede av Johan, både som formann og oppmann.
Men også juniorgruppa har nytt godt av hans administrasjon. Foreningens høyeste verv, formann, har han også vært valgt til. Johan var også flittig benyttet ved forskjellige arrangement.

Odd Weman har fått mye ros og heder i sine unge år og er kjent for de fleste i Vestfossen Idrettsforening. Hedersmerkekomiteen sier i sin beskrivelse av denne personen: Dyktig på sitt felt, både som barn, ungdom og voksen. Blid, omgjengelig og målbevisst. Setter store krav til seg selv og de personer det har vært samarbeider med. Når mål settes nås de som oftest. Personen har vært aktiv i sin gren og ikke minst en meget god administrator for de gruppene som har fått gleden av å ta del i hans kunnskap. Personen har også vært trener og leder og kunnskapene har også vært benyttet i stort omfang også utenfor Vestfossen Idrettsforening.

Weman sin aktive karriere har gitt utallige premier og pokaler. På årsmøtet 22. april 1966 fikk denne personen hovedstyrets innsatspokal fremragende innsats i sin gren. Personen har representert VIF i norgesmesterskapet i sin gren og har tatt trenerkurs i regi av forbundet. Han har vært sammenhengende med i administrasjon av Vestfossen Idrettsforning fra 25. april 1972, først i den gruppa som lå hjertet nærmest og deretter i hovedstyret fra 12. mai 1975 frem til 31. oktober 1979.
Personen har vært medlem av husstyret, ikke bare for sine administrative egenskaper, men ikke minst for sine praktiske egenskaper. Personen har vært formann i VIF i 4 år på slutten av 1970 tallet og medlem av hovedstyret på begynnelsen av 1990 tallet. I de senere årene har dere hørt personen som speaker på hjemmekampene i fotball. Mangeårig medlem og leder av markedskomiteen for Vestfossenmarken.

Så tilbake til aktiv karriere: 12 plass i stafett for VIF i 1970, med bilde av laget på veggen i klubbhuset er vel noe av det største.. Vestfossen Idrettsforening ønsker med dette å tildele foreningens høyeste utmerkelse, æredsmedlemsskap, til Odd Marin Wemann som takk for oppofrende arbeide for foreningen gjennom mange år.

Else Marie Kristensen er også kjent av alle i Vestfosen Idrettsforening.
Hedersmerkekomiteen sier i sin beskrivelse av denne personen:
Ordet NEI forekommer ikke i personens vokabular når de gjelder frivillig arbeid for VIF
Denne personen er meget allsidig og driftig og sier aldri nei til et oppdrag.
Kort og godt et JA-menneske.

Hvordan dukker denne personen opp i VIF? Hedersmerkekomiteen har funnet ut at personen har hatt verv i de fleste gruppene i VIF. Mangeårig styremedlem av skigruppa, mangeårig styremedlem av juniorgruppa og fotballgruppa, mangeårig styremedlem av turngruppa og ikke minst tunge styreverv i hovedstyret gjennom flere år.

Elsa Marie Krisensen finner du der hvor det serveres kaffe og vafler, pølser og brus og all salgs mat for øvrig og ikke minst på dugnader av alle slag. Ikke i køen for å kjøpe, men bak disken for å selge eller på kjøkkenet for å ordne opp. Pålitelig og pliktoppfyllende er personen hundre prosent å stole på. Skal noe bli gjort kontakt vedkommende.

Hun har også vært medlem i markedskomiteen for Vestfossenmarken og er i dag primus motor for delarrangement her. Vestfossen Idrettsforening ønsker med dette å tildele foreningens høyeste utmerkelse, æredsmedlemsskap, til Else Marie Kristensen som takk for oppofrende arbeide for foreningen gjennom mange år.

Arne Olsen kom tidlig med i idrettsarbeidet. Han var medlem både av "Vestfossen Skiløberforening" og "Vestfossenog Omegn Skiklubb". I den siste som styremedlem. Da VIF ble stiftet i 1910 ble han styremedlem i det første styret. Det har særlig vært skiidretten som har opptatt ham. Han har både vært mangeårig formann i gruppa og medlem av skikretsen. Som aktiv var han skihopper, langrennsløper, skogsløper og turløper på ski. Han deltok også i orientering og skyting som mosjonist.

Tor Asmyhr er best kjent for sin aktive karriere. Det er først og fremst skihopper og kombinert løper han har vært. Både i Holmenkollen og utenlands er VIF blitt representert. Når den aktive karrierenvar over, ble det "hoppdommergjerningen" han brente for. I administrasjonen har han sittet både som formann og nestformann.

Oskar Røkås kom tidlig med i arbeidet i VIF, særlig i fotball, skøyter og i finanskomitèen. Det var særlig i den siste han gjorde seg bemerket, og da som aktør i de mange skuespill. Vi nevner i fleng: Til sæters, Jan-Anders og Lars Anders og ikke å forglemme En søndag på Amager. Forøvrig ble Idrettens Hus hans hjertebarn. Han bygde det ut fra en brakke første gangen, og etter brannen tegnet og bygget han det nåværende Idrettens Hus.

Sverre Simensen kom med i VIF allerede rundt 1920. Etter splittelsen med AIL ble det hans tilholdssted. Han hadde tillitsverv her i alle år. Etter krigen var han en av de sentrale personene i forhandlingene om sammenslutningen. Også som dommer har han vært nyttet både i fotball og på ski. Likeså var han lett å be når et arrangement skulle avvikles.

Knut Tangen er en av de store administratorene i foreningen. Han hadde en sentral stilling ved Vestfoss, og ble et bindeledd mellom bedriften og VIF. Huskes best gjør han imidlertid for den store innsats han utførte under byggingen av Idrettens Hus, gravingen av vannledning og ikke minst at han var med å bygge opp det gode miljøet rundt huset.

Anette Andreassen var med å stifte VIF’s Kvinneforening i 1932, og var dens formann i mange år. Hun var selve drivkraften. I denne tiden ble Idrettens Hus bygget, og det manglet gardiner, kjøkkenutstyr, piano, ja kort sagt alt. Kvinneforeningen sammen med damegruppa satte i gang forskjellige arrangement som muliggjorde de store innkjøp.

Eldar Aronsen er en av de aktive som senere gikk over i administrasjonen. Han var aktiv fotballspiller i mange år før han ble med i styret i boksegruppa. Det var i gruppas glansperiode. Ellers har han vært mye brukt til revisor. Når det var arrangement av noe slag har han heller aldri vært vond å be.

Håkon Smørgrav har hatt fotball som sin hovedbeskjeftigelse ved siden av arbeidet ved Vestfoss Cellulose. Han startet allerede i Storm. Var senere fotballoppmann i flere år. I Øvre Buskerud Fotballkrets var han også styremedlem. Skulle det være et arrangement av noe slag var han aldri vond å be som fast medlem av tidtagergjengen.

Hans Asmyhr har vært med på det meste. En allsidig administrator som deltok i arbeidet med fotballbaner, skibakker, kort sagt der man trengte en hånd. Særlig var Idrettens Hus en av hans store interesser. Mange har hatt glede av hans gå på humør i alt han var satt til. Han har også hatt en rekke tillitsverv. Som aktiv var han beskjeden, men noen turløp på ski og litt skyting ble det tid til.

Jonny Lunde har i årevis vært en trofast sliter for foreningen. Ingen har tall på de dugnadstimer Johnny har lagt ned, på baner eller i skibakker og skispor. Han har vært trofast bidragsyter til å holde Jungerløypa i orden, gå opp løyper, merke løyper. På fotballbanen har han også i høy grad bidratt. Både til å holde banedekket i orden, og ikke minst også som billettør.

Åge Ellefsen har bidratt på mange måter til foreningens vekst. I årevis ga han av sin tid til unge fotballspillere. Som trener / lagleder og som oppmann. Også lenge etter at han hadde familiemedlemmer på laget. Åge har også vært en uslitelig støttespiller som publikummer, og fulgt både aldersbestemte lag og A-laget i tykt og tynt. Foreningen har også hatt enorme glede av Åge som en pliktoppfyllende dugnadsarbeider og banemester på Strandajordet.

Roar Bjerk er en av våre medlemmer som har lengst fartstid i Hovedstyret. Etter en karriere som aktiv, er det skigruppa, trim- og idrettsmerkekomiteen og Hovedstyret som har hatt glede av Roar. Roar er Jungerløpsgeneralen. Fra 1970 og til dags dato har han leda arbeidet med Jungerløpet, både sommer og vinter. Ivrig leder også for Skitrimmen, Eikern-trimmen og de årlige idrettsmerkeprøvene. Roar har også gitt timevis av dugnadstimer til oppussing / vedlikeholdsarbeider på Idretten og Strandajordet.

Marit Berg har viet sitt liv i foreningen til håndballen. Hun har vært en ivrig spiller. Minst like ivrig og dyktig har hun vært som trener, leder og dommer. Håndballsporten i Vestfossen har gått i bølger. Etter at den ikke sto på kartet noen år, tok Marit initiativ til å få i gang håndballgruppa igjen. Ikke bare det, hun sa seg villig til å lede den. Hun har en stor ære for at håndballen i V.I.F. har utviklet seg til en av de største gruppene i foreningen. Som dommer har hun også gjort en stor innsats, og har i alle sin dommervirksomhet nytt stor respekt.

Øivind F.Kleven

Fem menn ble utnevnt som æresmedlemmer under VIF 100 års jubileumsfest

Fra venstre: Trond Kr. Holtungen, Edgar A. Ellingsen, Jørn O. Kvilhaug, Jan Erik Larsen og Stein Andersen.

 

Edgar Andre Ellingsen var aktiv som fotballspiller i barne- og ungdomsårene, men hadde vel ikke det helt store talentet, eller var det den laidbacke holdningen som var grunnen til at han ikke lykkes helt med seniorfotball. B-laget og old boys fikk derimot nytte av talentet, mens på 80 og 90 tallet var det de yngre lagene fikk nytte av han som administrator, og ikke minst under transport til ulike fotballbaner i hele Buskeruds. Edgar har vært leder av fotballgruppa i en lang periode, og vært med i ulike styrer etter det. Han bidro på 1970 -  og 80 tallet til at banen på gamle Idretten var godt vedlikeholdt både på sommer- og vinterstid. Han har også bidratt økonomisk som sponsor og rådgiver til fotballgruppa og foreningen for øvrig gjennom mange år, i tillegg til å være en meget god samarbeidspartner på mange områder. Hans store kompetanse på ulike områder har vært meget nyttig for V.I.F. Da Idretten brant bidro han med sin store kompetanse, slik at det økonomiske oppgjøret gjorde foreningen i stand til å bygge et nytt klubbhus på Strandajordet.

Trond Kristian Holtungen er en av de som er med på utrolig mange oppgaver gjennom livet, og tar et tak der det er nødvendig enten det er som aktiv utøver, på det administrative plan eller som dugnadsarbeider. Trond debuterte og la opp som fotballspiller i samme kamp på Idretten på 70 tallet. Det var først og fremst håndballen som stod hans hjerte nærmest og han tok på seg formannjobben i håndballgruppa på 1970 – tallet. Han var en av bidragsyterne til at håndballen fikk sin rennesanse etter å ha ligget i dvale siden 1950 tallet. Hans kompetanse er også blitt satt pris på ved foreningens turnstevner. Han har en meget stor kontaktflate og kompetanse som V.I.F. absolutt har hatt nytte av. Trond har sittet som representant fra V.I.F. i Markenskomiteen uavbrutt i 20 år. Han har uten tvil vært med på å bringe Vestfossen Marken opp på det nivå den er i dag og han har i høyeste grad bidratt til forenings oppblomstring gjennom sitt arbeid i Vestfossen Marken.

 
Våre samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestfossen IF, Postboks 146 Vestfossen, 3320 VESTFOSSEN
Vestfossen Idrettsforening © 2009-19 Leder: Anette H. Solbakken - ledervif@gmail.com

Innholdsoversikt